• להצגת טיסות נוספות בטלו את הסינון האישי בתיבת החיפוש.